Uchwała dot. incydentu z udziałem balonu na ogrzane powietrze Cameron 160 SP-BAD w Starych Jabłonkach 85/05