Zdarzenie lotnicze z udziałem samolotów Cessna 152 SP-KSY oraz PZL M-20 Mewa SP-FME 2021/1202

Data zdarzenia: 
19 May, 2021 - 15:15

Lokalizacja

lotnisko Mielec (EPML)
Poland
50° 19' 19.9992" N, 21° 27' 43.9992" E

 Opis: 19.05.2021 r. pilot z pasażerem wykonywał lot samolotem Cessna 152, z lądowiska EPKN na lotnisko EPML. Około godz. 15:03 pilot nawiązał łączność radiową z AFISO EPML i otrzymał informacje przylotowe. Samolot Cessna włączył się w lewy krąg nadlotniskowy do RWY 26L za innym samolotem. W tym czasie instruktor pilot wraz z uczniem kołował samolotem PZL M-20 Mewa, do skrzyżowania RWY 17 i 26L. O godz. 15:12:20 pilot samolotu Cessna zgłosił pozycję z wiatrem, a w rejonie trzeciego zakrętu, obserwował lądowanie poprzedzającego go samolotu oraz samolot Mewa oczekujący przy skrzyżowaniu RWY 17 i 26L. Załoga samolotu Mewa zgłosiła gotowość zajęcia RWY 26L z zamiarem kołowania w kierunku przeciwnym do kierunku lądowania (backtrack) do zajęcia pozycji do startu. AFISO przekazał, aby samolot Mewa zajął RWY. Załoga przyjęła informację o ruchu i rozpoczęła kołowanie po RWY 26L. Zajęcie RWY 26L w użyciu przez samolot Mewa nastąpiło w wyniku błędnej oceny sytuacji ruchowej w rejonie lotniska EPML. Samolot Mewa nie miał pierwszeństwa ruchu przed samolotem Cessna. Kołowanie po RWY 26L do jej progu od skrzyżowania z RWY 17, start samolotu i opuszczenie linii centralnej RWY musiało trwać dłużej niż podejście do lądowania samolotu Cessna, który znajdował się wtedy w rejonie trzeciego zakrętu. Decyzja załogi samolotu Mewa była błędna, a AFISO nie upewnił się czy pilot samolotu Cessna usłyszał i zrozumiał, że samolot Mewa zajął RWY 26L i potrzebuje kilku minut na odlot. Pilot samolotu Cessna nie zwrócił uwagi na korespondencję pomiędzy AFISO i załogą samolotu Mewa i kontynuował podejście do lądowania na RWY 26L. Gdy zgłosił prostą, otrzymał informację od AFISO, że na RWY 26L znajduje się samolot Mewa oraz sugestię, aby przyziemił za nim, o ile to możliwe. Przekazanie przez AFISO pilotowi samolotu Cessna sugestii lądowania z przelotem za samolotem Mewa na RWY w użyciu było niewłaściwe. Lądowanie na zajętej drodze startowej jest niedozwolone, a wyjątku od tej reguły nie opublikowano dla lotniska EPML. Pilot samolotu Cessna oświadczył, że zauważył samolot Mewa w 2/3 długości RWY 26L licząc od jej progu. Pilot zrozumiał informacje przekazane przez AFISO jako sugestię lądowania z zachowaniem możliwie dużej separacji od samolotu Mewa. W tym celu wypuścił on klapy na 30°, zmniejszył obroty silnika do minimalnych, przeniósł planowane przyziemienie bliżej progu RWY i zgłosił, że będzie „przyziemiał krótko”. W ocenie pilota przyziemienie samolotu Cessna nastąpiło około 150-250 m od progu RWY, a samolot Mewa znajdował się wtedy w połowie RWY 26L, po jej lewej stronie. Po przejściu z dobiegu do kołowania samolot Cessna zajmował prawą stronę RWY 26L. Po minięciu się samolotów AFISO polecił załodze samolotu Cessna kołowanie środkiem RWY i nawiązanie kontaktu telefonicznego. Po zdarzeniu pilot samolotu Cessna przyznał, że jego decyzja o kontynuowaniu lądowania na zajętej RWY była błędem. Jednakże, według jego oświadczenia, w czasie kołowania do startu minął się z samolotem Mewa na RWY podobnie jak przy lądowaniu opisanym powyżej. Z zebranych materiałów, wynika, że opisane zdarzenie mogło być nie tylko jednorazowym błędem, ale „praktycznym” rozwiązaniem stosowanym rutynowo na lotnisku EPML, polegającym na kołowaniu samolotów po RWY w przeciwnych kierunkach i lądowaniach na zajętej RWY, co jest niedopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów.

Miejsce zdarzenia: lotnisko Mielec (EPML)

Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Cessna 152 / PZL M-20 Mewa

Znaki rejestracyjne: SP-KSY / SP-FME

Numer akt: 2021/1202

ZałącznikWielkość
2021_1202_uchwala.pdf211.37 KB
comments powered by Disqus