Uchwała dot. wypadku śmigłowca Schweizer 269D SP-KSX podczas lądowania awaryjnego po fałszywym sygnale usterki wirnika 165/10

Data zdarzenia: 
25 February, 2010 - 15:50

Lokalizacja

Poland
51° 50' 13.2756" N, 20° 52' 59.3544" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 165/10

Miejsce zdarzenia: Skurów k/Grójca
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: śmigłowiec Schweitzer 269D Model 330
Znaki rejestracyjne: SP-KSX

Przyczyna wypadku:
Przyczyną wypadku było przedostanie się ciała obcego do wnętrza głównej
przekładni zębatej śmigłowca, które spowodowało zakłócenie pracy pompy olejowej lub
przekładni napędzającej wałek pompy olejowej od wału głównego przekładni, a przez to
zakłócenie działania systemu pomiaru obrotów wirnika głównego i wygenerowanie
fałszywego sygnału spadku obrotów wirnika, co doprowadziło do wykonania lądowania
autorotacyjnego w terenie przygodnym, zakończonego przewróceniem śmigłowca.
Przyczyny i czasu przedostania się ciała obcego do wnętrza przekładni nie udało się
jednoznacznie ustalić, jednak okoliczności wskazują, iż mogło to nastąpić w trakcie
wlewania oleju do przekładni podczas przeglądu okresowego śmigłowca, dokonywanego
w certyfikowanej organizacji CAMO.

Zalecenia profilaktyczne:
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zapoznaniu się ze
zgromadzonymi w trakcie badania zdarzenia materiałami nie proponuje zaleceń
profilaktycznych, uważa jednak za niezbędne poinformowanie przez ULC władz lotnictwa
cywilnego Federalnej Republiki Niemiec (tj. Luftfahrt-Bundesamt – LBA) o okolicznościach,
ustaleniach PKBWL i przyczynie wypadku, ponieważ przedostanie się ciała obcego do
wnętrza przekładni zębatej mogło nastąpić wyłącznie podczas niezgodnego z odpowiednimi
procedurami uzupełniania poziomu oleju w okresie bezpośrednio poprzedzającym zdarzenie,
a to miało miejsce w certyfikowanej organizacji CAMO HELITEC Helicopter Technik
GmbH – Station Schoenhagen, znajdującej się pod nadzorem LBA.

ZałącznikWielkość
2010_165_U.pdf62.23 KB
comments powered by Disqus