Lądowanie samolotu Jak-12M SP-KRD bez uzyskania zgody i nawiązania łączności radiowej z lotniskiem 1261/10

Data zdarzenia: 
25 October, 2010 - 12:15

Lokalizacja

Poland
49° 30' 28.1844" N, 22° 24' 18.72" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1261/10

Miejsce zdarzenia: lądowisko Bezmiechowa
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Jak-12M
Znaki rejestracyjne: SP-KRD

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała badanie za zakończone i przyjęła
treść raportu końcowego.

W trakcie badania PKBWL ustaliła następujące przyczyny poważnego incydentu:

1. Wykonanie lądowania na górnym pasie lądowiska Bezmiechowa, bez
uzyskania zgody zarządzającego i bez nawiązania łączności, co stworzyło
zagrożenie dla przebywających tam osób i było niezgodne z zarządzeniami
Dyrektora Akademickiego Ośrodka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej
nr 8/09 z dnia 01 grudnia 2009 roku oraz nr 3/10 z dnia 15 października 2010
roku w sprawie lądowania na górnej części lądowiska w Bezmiechowej.
2. Start z lądowiska w warunkach pogodowych poniżej minimalnych warunków
atmosferycznych określonych w Instrukcji Użytkowania Innego Miejsca
Przystosowanego Do Startów i Lądowań Statków Powietrznych (Bezmiechowa
01. 04. 2007 r., Rozdział 3. Procedury wykonywania lotów).

PKBWL po zakończeniu badania nie zaproponowała zaleceń profilaktycznych.

ZałącznikWielkość
2010_1261_U.pdf145.53 KB
comments powered by Disqus