Zablokowanie manetki sterowania mocą silnika podczas lotu trasowego samolotu LPR Piaggio P180 SP-MXI 191/07

Data zdarzenia: 
28 May, 2007 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
51° 6' 32.0796" N, 16° 52' 10.2252" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 191/07

Miejsce zdarzenia: trasa przelotu Wrocław (EPWR) - Bydgoszcz (EPBY)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Piaggio P.180 Avanti II
Znaki rejestracyjne: SP-MXI

Przyczyną incydentu polegającego na zablokowaniu manetki sterowania mocą (ang. PL = Power Lever) lewego
silnika było przymarznięcie linki wewnętrznej do prowadnicy zewnętrznej kabla sterowania
mocą silnika (tzw. arensa). Przymarznięcie zaistniało na końcu kabla od strony dźwigni
regulatora paliwa na silniku (ang. FCU = Fuel Control Unit).

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu incydentu:
1. Ujemna temperatura na poziomie przelotu.
2. Zalegająca w prowadnicy kabla wilgoć, jako pozostałość mycia silnika bez odpowiedniego
zabezpieczenia.
3. Zgromadzone zanieczyszczenia na długości ok. 30 mm na końcu kabla od strony dźwigni
regulatora paliwa powstałe w wyniku zużywania się szczotek prądorozrusznika zabudowanego
w tym rejonie.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Wykonać sprawdzenie stanu technicznego oraz czystości końców obu kabli sterowania
silnikiem (sterowanie mocą, Power Lever i sterowanie obrotami śmigła, Condition Lever) obu
silników od strony dźwigni regulatora paliwa na silniku.
2. W trakcie wykonywania mycia silnika stosować dodatkowe zabezpieczenie przed
możliwością przedostania się płynów do kabli sterowania.
3. W ramach najbliższych szkoleń uzupełniających (okresowych) dla personelu technicznego
obsługującego samoloty Piaggio P180 Avanti II przypomnieć ostrzeżenia i przestrogi zawarte
w Instrukcji Obsługi Technicznej (Aircraft Maintenance Manual) w rozdz. 76.10.00 dotyczące
zasad użytkowania i obsługi kabli sterowania.

Informacja:
Analogiczne do tu prezentowanego zdarzenia, zdarzenie zarejestrowane pod numerem 969/09
nastąpiło na innym egzemplarzu samolotu. Oba samoloty mają identyczną budowę fragmentu
konstrukcji podlegającej badaniu.

ZałącznikWielkość
2007_191_U.pdf61.5 KB
comments powered by Disqus