Dynamiczne otwarcie czaszy spadochronu Spectre 190 powodujące zerwanie linki sterowniczej i nośnej 1402/11

Data zdarzenia: 
29 October, 2011 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 34' 17.2092" N, 20° 52' 6.708" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1402/11

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Spectre 190
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna incydentu:
Prawdopodobną przyczyną incydentu było niewystarczające wyhamowanie prędkości
spadania po zakończeniu zadania „free” w sylwetce „head down” i zainicjowanie otwarcia
czaszy głównej przy dużej prędkości. Spowodowało to bardzo dynamiczne napełnienie się
czaszy i w konsekwencji zerwanie lewej linki sterowniczej i jednej linki nośnej.

Zalecenia profilaktyczne:
Przypomnienie o konieczności wyhamowywania zwiększonej prędkości poziomej, szczególnie
po skokach na zadanie „free”.

ZałącznikWielkość
2011_1402_U.pdf58.72 KB
comments powered by Disqus