Twist linek nośnych spadochronu Spectre 190 podczas jego otwarcia 218/07

Data zdarzenia: 
8 June, 2007 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Chrcynno
Poland
52° 34' 28.1856" N, 20° 52' 15.978" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 218/07

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Spectre 190
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna incydentu:
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych:
- uznała, że na postawie nadesłanej informacji zawartej w zgłoszeniu nie można jednoznacznie
określić przyczyny wystąpienia sytuacji skręcenia linek nośnych podczas procesu otwarcia czaszy
spadochronu głównego („twist”), najczęściej za przyczyny występowania takich zdarzeń uważa się:
niestaranne ułożenie spadochronu do skoku, niesymetryczne napełnianie komór czaszy, lub rotacja
czaszy w osłonce (paczki) po opuszczeniu kontenera pokrowca, oraz
- podjęła decyzję o zakończeniu badania, ponieważ ze względów profilaktycznych brak jest
uzasadnienia prowadzenia dalszego nadzoru, wobec faktu braku formalnych możliwości
wyegzekwowania od użytkownika przeprowadzenia badania.

Komisja nie formułowała zaleceń profilaktycznych.

ZałącznikWielkość
2007_218_U.pdf55.58 KB
comments powered by Disqus