Wygenerowanie komendy TCAS-CLIMB na pokładzie samolotu Boeing 777-200 OE-LPD oraz sygnału ADJUST VERTICAL SPEED na pokładzie samolotu Embraer 170 PS-LDG w FIR EPWW 1314/10

Data zdarzenia: 
29 November, 2010 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 10' 19.1424" N, 20° 58' 18.732" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1314/10

Miejsce zdarzenia: FIR Warszawa (EPWW)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Boeing 777-200 / samolot Embraer 170
Znaki rejestracyjne: OE-LPD / SP-LDG

Prawdopodobną przyczyną incydentu lotniczego było:
Nieutrzymanie przez załogę samolotu SP-LDG zalecanej prędkości pionowego wznoszenia
1000 ft/min w końcowej fazie (1000 ft przed osiągnięciem nakazanego poziomu) dolotu do
nakazanego poziomu FL 370.

Okolicznością sprzyjającą zaistnieniu zdarzenia mogła być, stwierdzona przez załogę samolotu
E-170, obecność po obu stronach kadłuba lodu umiejscowionego w okolicach dajników ciśnienia co
mogło powodować zakłócenia poprawności wskazań wysokościomierzy.

Zalecenia profilaktyczne:
• Przypomnieć załogom operatora o konieczności zastosowania się do istniejącego zalecenia
ograniczenia pionowej prędkości 1000 ft/min na 1000 ft przed osiągnięciem nakazanego
poziomu/wysokości lotu;
• O zaistniałym zdarzeniu powiadomić pilotów operatora.

ZałącznikWielkość
2010_1314_U.pdf58.7 KB
comments powered by Disqus