B772

Zdarzenie lotnicze podczas kołowania na stanowisko postojowe samolotu Boeing 777-200 2177/14

Data zdarzenia: 
6 December, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Załoga samolotu podczas wkołowywania na stanowisko postojowe zgłosiła usterkę systemu DGS (Docking Guidance System).