Zderzenie samolotów Extra 300 SP-ACM i RWD 5 SP-LOT podczas kołowania 715/09

Data zdarzenia: 
30 August, 2009 - 10:30

Lokalizacja

Poland
51° 23' 27.2832" N, 21° 12' 31.6836" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 715/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Radom - Sadków (EPRA)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot RWD 5R / samolot Extra 300L
Znaki rejestracyjne: SP-LOT / SP-ACM

Przyczynami wypadku były:
1. Niewłaściwy sposób kołowania samolotem RWD 5R ograniczający prowadzenia obserwacji
przedpola przez pilota.
2. Odwrócenie uwagi przez pilota samolotu RWD 5R w celu pozdrowienia publiczności.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:
1. Niezgłoszenie przez pilota samolotu Extra 300L zamiaru ponownego wykołowania na DK „F”.
2. Brak koordynacji dotyczącej ponownego wykołowania samolotu Extra 300L na DK „F”.
3. Brak lub utrudniona obserwacja części DK „F” z TWR EPRA.
4. Brak asysty samochodu „Follow me” dla samolotu RWD 5R.

Zalecenie profilaktyczne:
Organizatorzy pokazów lotniczych:
Na polu ruchu naziemnego, gdzie brak jest lub jest utrudniona obserwacja jego części z miejsca,
z którego odbywa się kierowanie lotami, rozważyć zapewnienie asysty samochodu „Follow me” lub
osób kierujących ruchem naziemnym, w szczególności dla statków powietrznych
o ograniczonej widoczności z kabiny.
Komentarz Komisji:
Komisja przypomina, że piloci statków powietrznych powinni stosować obowiązujące procedury
i korespondencję radiową w trakcie poruszania się po polu ruchu naziemnego.

ZałącznikWielkość
2009_715_U.pdf61.32 KB
comments powered by Disqus