Okoliczności (PKBWL)

Zdarzenie samolotu BOEING 757-200 na lotnisku Monachium w Niemczech 33/06

Data zdarzenia: 
21 February, 2006 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas zleconej inspekcji boroskopem silnika nr 1 wykryto niedopuszczalne uszkodzenia sprężarki wysokiego ciśnienia eliminujące silnik z dalszej eksploatacji

Zdarzenie samolotu CESSNA 172 na lotnisku Katowice-Muchowiec 161/06

Data zdarzenia: 
5 July, 2006 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas kołowania do startu w odległości 10 m od betonowej drogi startowej w kierunku 05, przednie koło samolotu wpadło w zagłębienie w ziemi o wymiarach 30x30 cm i głębokości 50 cm.

Zdarzenie samolotu BOEING 757-200 na lotnisku Warszawa-Okęcie 37/07

Data zdarzenia: 
11 February, 2007 (godzina nieokreślona)

Opis: W trakcie przeglądu „DY” stwierdzono na korku głównym i korku przekładni głównej cząstki metaliczne w ilości większej niż dopuszczone przez Maintenace Manual.

Zdarzenie samolotu ATR-72-200 po starcie 38/09

Data zdarzenia: 
21 January, 2009 (godzina nieokreślona)

Opis: Po starcie pojawiły się problemy ze schowaniem podwozia (występowały one również dnia poprzedniego) - po przestawieniu dźwigni podwozia w pozycję UP na obu panelach pojawiła się sygnalizacja cze

Zdarzenie samolotu BOEING 737 na lotnisku Warszawa-Okęcie 67/10

Data zdarzenia: 
12 January, 2010 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas przeglądu „DY” stwierdzono wgniecenie na krawędzi natarcia prawego statecznika poziomego. Wykonano badania i pomiar uszkodzenia.