- Inspekcja lotnicza

Zdarzenie lotnicze z udziałem śmigłowca R44 II SP-HPL 2020/0752

Data zdarzenia: 
27 February, 2020 - 11:35

 Opis: Około godziny 11:10 pilot uruchomił śmigłowiec, wykonał próbę silnika po czym o godzinie 11:16 wystartował w rejon planowanej inspekcji linii energetycznej.

Zdarzenie lotnicze z udziałem śmigłowca Mc Donnell Douglas MD 500E SP-SOO 2100/15

Data zdarzenia: 
27 September, 2015 - 13:00

 Opis: Śmigłowiec podczas wytracania prędkości przed manewrem wlotu na kierunek linii energetycznej zareagował szybką zmianą kierunku w prawo, której pilot nie mógł zatrzymać.

Zdarzenie samolotu BOEING 757-200 na lotnisku Monachium w Niemczech 33/06

Data zdarzenia: 
21 February, 2006 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas zleconej inspekcji boroskopem silnika nr 1 wykryto niedopuszczalne uszkodzenia sprężarki wysokiego ciśnienia eliminujące silnik z dalszej eksploatacji

Zdarzenie samolotu SAAB 340A SP-KPR na lotnisku w Kijowie 94/12

Data zdarzenia: 
2 February, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas startu samolotu, przy prędkości 80 kts, wystąpiła sygnalizacja dźwiękowa i wizualna
„CONFIG” na panelu CWP. Kapitan przerwał start i załoga zakołowała na stanowisko postojowe.

Rozszczelnienie przewodu olejowego regulatora śmigła prawego silnika samolotu L-410 UPV E15 Turbolet SP-TPA 244/06

Data zdarzenia: 
16 August, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 244/06

Miejsce zdarzenia: Warszawa-Okęcie
Państwo: Polska