Wznoszenie

Wyciek oleju silnika nr 1 samolotu L-410 UVP-E SP-KPY 38/06

Data zdarzenia: 
15 March, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 38/06

Miejsce zdarzenia: Ryga
Państwo: Łotwa

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot L-410 UVP-E

Usterka chowania podwozia samolotu ATR-72/200 SP-LFB 14/04

Data zdarzenia: 
4 February, 2004 - 11:48

Tytuł opracowania: informacja o wyniku badania incydentu lotniczego Nr 4/BL/04

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa (EPWA)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot ATR-72/200