Wznoszenie

Śmiertelny wypadek pilota podczas lotu doświadczalnego na motolotni ZEM-3 PL-WBZ 176/04

Data zdarzenia: 
26 July, 2004 - 16:00

Tytuł opracowania: Raport końcowy, wypadek nr 176/04

Miejsce zdarzenia: lotnisko Modlin (EPMO)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: motolotnia ZEM-3
Znaki rejestracyjne: PL-WBZ

Przepięcie w obwodzie sterowania i podany błędny sygnał w samolocie ATR-42 SP-EDE 42/06

Data zdarzenia: 
26 March, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 42/06

Miejsce zdarzenia: Poznań
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot ATR-42

Uszkodzenie czujnika zbliżeniowego 12 GA na przednim podwoziu oraz zamka przedniego podwozia w samolocie ATR-72 SP-LFE 41/06

Data zdarzenia: 
23 March, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 41/06

Miejsce zdarzenia: Poznań
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot ATR-72