Otwarcie czaszy spadochronu

Nieprawidłowa pozycja ucznia-skoczka podczas otwierania spadochronu Manta 428/07

Data zdarzenia: 
30 September, 2007 - 13:30

Tytuł opracowania: Raport końcowy z badania wypadku lotniczego

Miejsce zdarzenia: lotnisko Lublin - Radawiec (EPLR)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Manta

Omyłkowe wypięcie taśm nośnych spadochronu Mars 330 429/07

Data zdarzenia: 
30 September, 2007 - 14:00

Tytuł opracowania: Raport końcowy z badania wypadku lotniczego

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Mars 330

Omyłkowe wyczepienie czaszy głównej spadochronu Falcon 265 zamiast jej otwarcia 458/07

Data zdarzenia: 
14 October, 2007 - 12:52

Tytuł opracowania: Raport końcowy z badania incydentu lotniczego

Miejsce zdarzenia: lotnisko Jelenia Góra (EPJG)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Falcon 265

Niesymetryczne otwarcie czaszy i przerzucenie linek sterowniczych spadochronu Triathlon 467/07

Data zdarzenia: 
27 October, 2007 - 12:40

Tytuł opracowania: Raport końcowy z badania incydentu lotniczego

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Triathlon

Uchwała dot. incydentu pęknięcia linki sterowniczej spadochronu PD Navigator 260 405/07

Data zdarzenia: 
16 September, 2007 - 18:30

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 405/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Ostrów Wielkopolski - Michałków (EPOM)
Państwo: Polska

Uwolnienie uchwytu sterowniczego i silne obroty po otwarciu czaszy Navigator 200 651/10

Data zdarzenia: 
4 July, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 651/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Kielce - Masłów (EPKA)
Państwo: Polska

Zniekształcenie profilu czaszy głownej podczas otwarcia spadochronu PD-280 649/10

Data zdarzenia: 
3 July, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 649/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Lublin - Radawiec (EPLR)
Państwo: Polska

Dynamiczne otwarcie czaszy i zerwanie linki po odhamowaniu podczas skoku na spadochronie Stiletto 150 628/10

Data zdarzenia: 
2 July, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 628/10

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska