Brak obrażeń skoczka

Wpadnięcie w obrót czaszy głownej Velocity 96 podczas otwierania 198/07

Data zdarzenia: 
2 September, 2007 - 15:05

Tytuł opracowania: Raport końcowy z badania incydentu lotniczego

Miejsce zdarzenia: lotnisko Krosno - Polanka (EPKR)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Velocity 96

Skręcenie linek nośnych podczas otwierania czaszy głównej Springo 120 i lądowanie na spadochronie zapasowym 331/07

Data zdarzenia: 
5 August, 2007 - 13:15

Tytuł opracowania: Raport końcowy z badania incydentu lotniczego

Miejsce zdarzenia: lotnisko Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Springo 120

Skręcenie linek nośnych i 'twist' po otwarciu czaszy spadochronu Velocity 111 356/07

Data zdarzenia: 
19 August, 2007 (godzina nieokreślona)

Tytuł opracowania: Raport końcowy z badania incydentów lotniczych 142/07 i 356/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Skręcenie linek nośnych i 'twist' po otwarciu czaszy spadochronu Velocity 111 142/07

Data zdarzenia: 
29 April, 2007 (godzina nieokreślona)

Tytuł opracowania: Raport końcowy z badania incydentów lotniczych 142/07 i 356/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Skręcenie linek nośnych podczas napełniania czaszy głownej Stiletto 120 411/07

Data zdarzenia: 
16 September, 2007 - 11:30

Tytuł opracowania: Raport końcowy z badania incydentu lotniczego

Miejsce zdarzenia: lotnisko Gliwice - Trynek (EPGL)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Stiletto 120

Obroty pionowe skoczka i skręcenie linek po otwarciu spadochronu PD-280 426/07

Data zdarzenia: 
29 September, 2007 - 13:00

Tytuł opracowania: Raport końcowy z badania wypadku lotniczego

Miejsce zdarzenia: lotnisko Lublin - Radawiec (EPLR)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron PD-280

Nieprawidłowa pozycja ucznia-skoczka podczas otwierania spadochronu Manta 428/07

Data zdarzenia: 
30 September, 2007 - 13:30

Tytuł opracowania: Raport końcowy z badania wypadku lotniczego

Miejsce zdarzenia: lotnisko Lublin - Radawiec (EPLR)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Manta

Omyłkowe wypięcie taśm nośnych spadochronu Mars 330 429/07

Data zdarzenia: 
30 September, 2007 - 14:00

Tytuł opracowania: Raport końcowy z badania wypadku lotniczego

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Mars 330