Brak obrażeń skoczka

Skręcenie linek czaszy głownej Tandem Icarus 330 podczas jej otwarcia 586/10

Data zdarzenia: 
26 June, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 586/10

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Przedłużające się otwarcie czaszy głównej X-Fun 190 i lądowanie na zapasowej 508/07

Data zdarzenia: 
9 December, 2007 - 12:00

Tytuł opracowania: Raport końcowy z badania incydentu lotniczego

Miejsce zdarzenia: lotnisko Mokre k/Zamościa (EPZA)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron X-Fun 190

Problem ze znalezieniem uchwytu owierania czaszy gownej PD 280 i lądowanie na zapasowej 509/07

Data zdarzenia: 
9 December, 2007 - 11:00

Tytuł opracowania: Raport końcowy z badania incydentu lotniczego

Miejsce zdarzenia: lotnisko Mokre k/Zamościa (EPZA)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: czasza główna PD 280

Uchwała dot. incydentu z udziałem spadochronu Triathlon 160 690/09

Data zdarzenia: 
22 August, 2009 - 15:30

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 690/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Lublin - Radawiec (EPLR)
Państwo: Polska

Uchwała dot. incydentu z udziałem spadochronu PD-280 689/09

Data zdarzenia: 
22 August, 2009 - 10:10

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 689/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Lublin - Radawiec (EPLR)
Państwo: Polska

SIlne obroty czaszy głownej spadochronu PD-280 i lądowanie ucznia-skoczka na zapasowej 689/09

Data zdarzenia: 
22 August, 2009 - 10:10

Tytuł opracowania: Raport końcowy z badania incydentu lotniczego

Miejsce zdarzenia: lotnisko Lublin - Radawiec (EPLR)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron PD-280

Uchwała dot. incydentu z udziałem spadochronu Falcon 265 664/09

Data zdarzenia: 
14 August, 2009 - 19:50

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 664/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Gliwice - Trynek (EPGL)
Państwo: Polska