Brak obrażeń skoczka

Zablokowanie wyplatania linek spadochronu Mars 291 z nieznanych przyczyn 762/09

Data zdarzenia: 
10 September, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 762/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Elbląg (EPEL)
Państwo: Polska

Splątanie linek sterowniczych z nośnymi spadochronu Sigma Tandem 747/09

Data zdarzenia: 
6 September, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 747/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Lublin - Radawiec (EPLR)
Państwo: Polska

Splątanie linek podczas otwarcia i deformacja czaszy spadochronu Navigator 260 739/09

Data zdarzenia: 
6 September, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 739/09

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Skręcenie linek sterowniczych podczas otwarcia spadochronu Icarus Crossfire 119 719/09

Data zdarzenia: 
30 August, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 719/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Głębokie nurkowanie spadochronu Electra 150 spowodowane zaczepieniem linek o uchwyt sterowniczy 718/09

Data zdarzenia: 
30 August, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 718/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Obrócenie się osłonki czaszy głównej podczas otwierania spadochronu Icarus Safire 129 717/09

Data zdarzenia: 
28 August, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 717/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Wpadnięcie w obrót czaszy głównej Velocity 96 w osłonie podczas otwarcia 382/07

Data zdarzenia: 
2 September, 2007 - 15:05

Tytuł opracowania: Raport końcowy z badania incydentu lotniczego

Miejsce zdarzenia: lotnisko Krosno - Polanka (EPKR)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Velocity 96

Skręcenie linek nośnych podczas otwarcia czaszy spadochronu Springo 120 357/07

Data zdarzenia: 
19 August, 2007 - 14:00

Tytuł opracowania: Raport końcowy z badania incydentu lotniczego

Miejsce zdarzenia: lotnisko Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Springo 120

Zerwanie linki sterowniczej podczas otwierania czaszy głównej spadochronu Mars 330 261/07

Data zdarzenia: 
23 June, 2007 - 18:20

Tytuł opracowania: Raport końcowy z badania incydentu lotniczego

Miejsce zdarzenia: lotnisko Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Mars 330