Stałe z tylnym kółkiem

Przymusowe lądowanie w terenie przygodnym i wyłamanie wspornika płozy szybowca SZD-24 Foka SP-2512 184/04

Data zdarzenia: 
4 June, 2003 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 184/04

Miejsce zdarzenia: Marki
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: szybowiec SZD-24 Foka-4