Inny

Utrata kontroli nad modelem samolotu 626/12

Data zdarzenia: 
10 June, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas imprezy modelarskiej na terenie lotniska aeroklubu w trakcie jednego z pokazów modeli latających sterowanych radiowo, osoba sterująca modelem utraciła nad nim kontrolę w wyniku czego