Spadochron

Przyjęcie niewłaściwej sylwetki podczas przyziemienia skoczka w skoku ze spadochronem Drakkar przyczyną ciężkich obrażeń ciała 519/14

Data zdarzenia: 
1 May, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Uczeń-skoczek wykonywał 2 skok spadochronowy w życiu, z wysokości 1000 m, z samoczynnym otwarciem spadochronu (lina desantowa). Uczeń wykonywał skok zgodnie z planem tj.

Zatrzymanie się otwarcia czaszy spadochronu głównego tandem Sigma II 340 podczas skoku 1151/13

Data zdarzenia: 
27 July, 2013 - 11:00

Opis: Według oświadczenia skoczka, skok został wykonany z wysokości około 4000 m AGL. Oddzielenie się od samolotu i wypuszczenie spadochronu hamującego przebiegło prawidłowo.

Niewłaściwe wykonanie podejścia do lądowania podczas skoku ze spadochronem Crosffire2 99 740/14

Data zdarzenia: 
30 May, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek (około 1500 skoków) posiadająca świadectwo kwalifikacji klasy D wykonywała skok na zadanie SWOOP ze spadochronem Crosffire2 99 (wing load 1,6).

Wykonanie zakrętu do lądowania podczas skoku ze spadochronem Viper 135 ze zbyt małej wysokości 680/14

Data zdarzenia: 
25 May, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek (491 skoków) wykonywał skok z wysokości około 4000 m. Na wysokości około 1000 m otworzył spadochron, który napełnił się prawidłowo.

Zsunięcie się kasku z głowy skoczka podczas skoku ze spadochronem Crossfire 149 759/14

Data zdarzenia: 
24 May, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek (1682 skoki) wykonywał skok z wysokości 3100 m, jako kamerzysta skoku tandemowego.

Wyprowadzenie spadochronu Safire 139 z zakrętu do lądowania na zbyt małej wysokości 748/14

Data zdarzenia: 
1 June, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek (391 skoków) wykonywał skok z wysokości około 4000 m. Do czasu podejścia do
lądowania skok przebiegał prawidłowo. Do lądowania skoczek wykonał zakręt o 270 stopni, który

Awaryjne lądowanie skoczka z pasażerem ze spadochronem Sigma 370 744/14

Data zdarzenia: 
31 May, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek wykonywał skok z pasażerem z wysokości około 4000 m z samolotu SMG-92 Turbofinist. Był to jego 4792 skok w życiu, a 2946 skok na tandemie.

Lądowanie z dużą prędkością pionową skoczka ze spadochronem Crossfire 99 678/14

Data zdarzenia: 
24 May, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoki spadochronowe wykonywane były z samolotu Turbolet L-410 z wysokości 4000 m. W tym dniu skoczek (3210 skoków) wykonał dwa skoki w tandemie i trzeci jako instruktor na zadanie AFF.