Spadochron

Wykonanie zakrętu do lądowania podczas skoku ze spadochronem Viper 135 ze zbyt małej wysokości 680/14

Data zdarzenia: 
25 May, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek (491 skoków) wykonywał skok z wysokości około 4000 m. Na wysokości około 1000 m otworzył spadochron, który napełnił się prawidłowo.

Zsunięcie się kasku z głowy skoczka podczas skoku ze spadochronem Crossfire 149 759/14

Data zdarzenia: 
24 May, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek (1682 skoki) wykonywał skok z wysokości 3100 m, jako kamerzysta skoku tandemowego.

Wyprowadzenie spadochronu Safire 139 z zakrętu do lądowania na zbyt małej wysokości 748/14

Data zdarzenia: 
1 June, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek (391 skoków) wykonywał skok z wysokości około 4000 m. Do czasu podejścia do
lądowania skok przebiegał prawidłowo. Do lądowania skoczek wykonał zakręt o 270 stopni, który

Awaryjne lądowanie skoczka z pasażerem ze spadochronem Sigma 370 744/14

Data zdarzenia: 
31 May, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek wykonywał skok z pasażerem z wysokości około 4000 m z samolotu SMG-92 Turbofinist. Był to jego 4792 skok w życiu, a 2946 skok na tandemie.

Lądowanie z dużą prędkością pionową skoczka ze spadochronem Crossfire 99 678/14

Data zdarzenia: 
24 May, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoki spadochronowe wykonywane były z samolotu Turbolet L-410 z wysokości 4000 m. W tym dniu skoczek (3210 skoków) wykonał dwa skoki w tandemie i trzeci jako instruktor na zadanie AFF.

Awaryjne lądowanie ze spadochronem Navigator 260 przy użyciu spadochronu zapasowego 384/14

Data zdarzenia: 
4 April, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Uczeń-skoczek wykonywał 65 skok w życiu. Zadaniem skoku była nauka i opanowanie obrotów w pionie (salta).

Utrata świadomości skoczka podczas skoku ze spadochronem Magellan 190 332/14

Data zdarzenia: 
22 March, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek wykonywał 1830 skok spadochronowy w życiu. Od samolotu oddzielił się na wysokości około 3500 m. Spadochron otworzył na wysokości około 1500 m.

Awaryjne lądowanie ze spadochronem Skipper 190 przy użyciu spadochronu zapasowego 466/14

Data zdarzenia: 
21 April, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek wykonywał 73 skok spadochronowy, z wysokości 1500 m, na zadanie kontrola techniki skoku.