AT45

Pojawienie się wskazań 'FUEL' na Crew Alerting Panel samolotu ATR-42/500 SP-EDB podczas obsługi przedlotowej 21/10

Data zdarzenia: 
7 January, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 21/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Zablokowanie popmpy strumieniowej zbiornika rozruchowego w samolocie ATR-42/500 SP-EDB podczas przeglądu 711/09

Data zdarzenia: 
27 August, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 711/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Aktywacja systemu 'STICK SHAKER' podczas wznoszenia samolotu ATR-42/500 SP-EDF spowodowana wejściem w strefę uskoku wiatru 315/09

Data zdarzenia: 
22 May, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 315/09

Miejsce zdarzenia: po starcie z lotniska Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Przedwczesne zużycie i uszkodzenie łożysk kół podwozia głównego samolotów ATR-42/500 SP-EDD i SP-EDA wywołane błędami obsługi technicznej 91/08 i 151/08

Data zdarzenia: 
24 February, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 91/08 i 151/08

Miejsce zdarzenia: lotnisko Szczecin - Goleniów (EPSC) / lotnisko Gdańsk - Rębiechowo (EPGD)

Wysłanie błędnego sygnału z czujnika położenia podwozia samolotu ATR-42/500 SP-EDC po starcie z lotniska z nieznanej przyczyny 306/07

Data zdarzenia: 
20 July, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 306/07

Miejsce zdarzenia: po starcie z lotniska Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Utrata układu 'Malfunction Control Display Unit' w samolocie ATR-42/500 SP-EDC wskutek uszkodzenia szyny danych Arinc 492/07

Data zdarzenia: 
25 November, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 492/07

Miejsce zdarzenia: po starcie z lotniska Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Zderzenie z małym ptakiem podczas rozbiegu samolotu ATR-42/500 SP-EDF i kontynuowanie lotu przez załogę 531/10

Data zdarzenia: 
11 June, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 531/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Gdańsk - Rębiechowo (EPGD)
Państwo: Polska

Sygnalizacja nieprawidłowości działania układu paliwowego na pokładzie samolotu ATR-42/500 SP-EDA i powrót na lotnisko startu 187/09

Data zdarzenia: 
8 April, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 187/09

Miejsce zdarzenia: trasa Warszawa - Kraków
Państwo: Polska

Wykrycie pęknięcia sprężyny zastrzału podwozia samolotu ATR-42/500 SP-EDC podczas przeglądu przedlotowego 68/10

Data zdarzenia: 
20 January, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 68/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Usterka układu przeciwoblodzeniowego śmigła samolotu ATR-42/500 SP-EDA i zawrócenie na lotnisko startu 643/08

Data zdarzenia: 
4 September, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 643/08

Miejsce zdarzenia: lot Warszawa (EPWA) - Gdańsk (EPGD)
Państwo: Polska