AT72

Rozłączenie połówek steru wysokości podczas dobiegu samolotu ATR-72-200 535/11

Data zdarzenia: 
30 May, 2011 (godzina nieokreślona)

Opis: Dnia 30.05.2011 podczas dobiegu z użyciem rewersu (przy wykorzystaniu 50% dostępnej dla rewersu mocy) po lądowaniu w EPWA, przy prędkości 60kt nastąpiło rozłączenie połówek steru wysokości.

Wyciek płynu hamulcowego i pożar podwozia po wylądowaniu samolotu ATR-72-200 329/11

Data zdarzenia: 
19 April, 2011 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas kołowania po wylądowaniu pojawiła się sygnalizacja HOT na panelu BRK TEMP, co świadczy o osiągnięciu przez zespół hamulcowy temperatury 160oC.

Sygnalizacja błędu przełącznika ADC SW podczas startu samolotu ATR72-200 197/10

Data zdarzenia: 
10 March, 2010 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas rozbiegu do startu, przy prędkości ok. 70 kts pojawiła się usterka ENG na panelu CAP

Sygnalizacja usterki szyny elektrycznej nr 2 w samolocie ATR 72-100 1236/10

Data zdarzenia: 
8 November, 2010 (godzina nieokreślona)

 Opis: Po starcie, na wysokości ok. 3500 stóp w kabinie załogi pojawiła się sygnalizacja usterki szyny elektrycznej nr 2.

Poważne zdarzenie samolotu ATR 72-200 w FIR Warszawa 342/10

Data zdarzenia: 
29 April, 2010 (godzina nieokreślona)

Opis: W czasie lotu załoga zgłosiła wystąpienie kolejno szeregu usterek następujących systemów: SYMBOL GENERATOR UNIT, radiowysokościomierz, STICK PUSHER/SHAKER, sygnalizacja nadmiernej wysokości ciśn