B734

Zdarzenie lotnicze po uruchomieniu silników samolotu Boeing 737-400 2566/16

Data zdarzenia: 
24 August, 2016 (godzina nieokreślona)

 Opis: Po wypchnięciu samolotu ze stanowiska postojowego i uruchomieniu silników o godz. 03:09 UTC zaświeciła lampka sygnalizacyjna LOW PRESSURE FWD FUEL MAIN TANK 2.

Zdarzenie lotnicze podczas wykonywania przeglądu samolotu Boeing 737-400 1847/13

Data zdarzenia: 
29 November, 2013 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas wykonywania przeglądu samolotu do postoju mechanik obsługi rampowej zwrócił uwagę na nietypowe ustawienie koła nr 4 podwozia głównego.

Zdarzenie lotnicze z udziałem samolotu BOEING B737-400 252/14

Data zdarzenia: 
1 March, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: W chwilę po zajęciu poziomu przelotowego FL330, 10NM na północ od punktu VELAX, wysokość kabinowa wzrosła do 10 000 feet i pojawiła się sygnalizacja dźwiękowa CABIN ALTITUDE/CONFIGURATI

Zdarzenie lotnicze podczas kołowania samolotu BOEING B737-400 1604/13

Data zdarzenia: 
4 October, 2013 (godzina nieokreślona)

 Opis: W trakcie kołowania do startu w TLV załoga zauważyła nieprawidłową pracę układu hermetyzacji w modzie STBY.

Zdarzenie lotnicze podczas kołowania samolotu Boeing 737-400 1604/13

Data zdarzenia: 
4 October, 2013 (godzina nieokreślona)

Opis: W trakcie kołowania do startu w TLV załoga zauważyła nieprawidłową pracę układu hermetyzacji w modzie STBY (samolot latał z dopuszczeniem MEL na niesprawny mod sterowania hermetyzacją AUTO)-z

Zdarzenie lotnicze z udziałem samolotu BOEING B737-400 1564/13

Data zdarzenia: 
30 September, 2013 (godzina nieokreślona)

 Opis: Bezpośrednio po starcie z LHR załoga zauważyła, że nie następuje normalna hermetyzacja kabiny (komunikat AUTO FAIL).

Zdarzenie lotnicze z udzialem samolotu BOEING B737-400 1554/13

Data zdarzenia: 
29 September, 2013 (godzina nieokreślona)

 Opis: Po zajęciu poziomu przelotowego 270 przy palącej się sygnalizacji RAM DOOR FULL OPEN załoga zauważyła nieprawidłową wartość wysokości kabinowej wynoszącą około 9000'.

Zdarzenie lotnicze podczas wykonywania przeglądu technicznego samolotu Boeing 737-400 1264/16

Data zdarzenia: 
10 June, 2016 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas wykonywania przeglądu technicznego, w trakcie wykonywania prac związanych z zabudową i regulacją przednich drzwi pasażerskich doszło do uszkodzenia pokrycia drzwi w ok

Zdarzenie lotnicze z udziałem samolotu BOEING B737-400 761/12

Data zdarzenia: 
5 July, 2012 (godzina nieokreślona)

 Opis: W dniu 5 lipca 2012 roku samolot typu Boeing 737-400 na trasie MAD-WAW.

Zdarzenie lotnicze podczas rozbiegu samolotu Boeing 737-400 2574/15

Data zdarzenia: 
10 November, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas startu, po przestawianiu dźwigni mocy w pozycję T/OFF pojawiła się sygnalizacja TAKEOFF CONFIGURATION. Pilot monitorujący rozpoznał usterkę i poinformował pilota lecącego.