B734

Zdarzenie lotnicze podczas przeglądu przed lotem samolotu Boeing 737-400 1108/13

Data zdarzenia: 
20 July, 2013 (godzina nieokreślona)

Opis: W trakcie przeglądu samolotu przed lotem, załoga stwierdziła, że w wyniku błędu obsługi naziemnej doszło do kontaktu pomostu pasażerskiego (tzw. „rękawa”) z lewym nadajnikiem kąta natarcia.

Zdarzenie lotnicze podczas podłączania zasilania stacjonarnego do samolotu Boeing 737-400 159/14

Data zdarzenia: 
2 February, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: We wszystkich zdarzeniach doszło do uszkodzenia gniazda i/lub wtyku zasilania stacjonarnego podczas jego podłączania lub po pewnym czasie od podłączenia do samolotu.

Zdarzenie lotnicze z udziałem samolotów Boeing 737-400 oraz Airbus A320 639/15

Data zdarzenia: 
3 May, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Zbliżenie się dwóch statków powietrznych w sektorze GAT ACC w pozycji 40 NM od punktu nawigacyjnego TOMTI.

Zdarzenie lotnicze podczas przygotowań do startu samolotu Boeing 737-400 445/13

Data zdarzenia: 
9 April, 2013 (godzina nieokreślona)

 Opis: Ze względu na występujące przeszkody terenowe na planowanym kierunku startu obliczona maksymalna masa do startu, podana w dokumentach operacyjnych, wynosiła 61500 kg przy MTOW dla tego

Zdarzenie lotnicze po uruchomieniu silników samolotu Boeing 737-400 2012/15

Data zdarzenia: 
17 September, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Po zakończeniu procedury wypychania samolotu ze stanowiska postojowego po uruchomieniu silników, personel naziemny poinformował załogę o wydobywającym się białym, gęstym dymie z okolic

Zdarzenie lotnicze podczas startu samolotu Boeing 737-400 1834/15

Data zdarzenia: 
24 August, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas startu z ustawieniami instalacji klimatyzacji NO BLEED TAKE-OFF zaświeciła się sygnalizacja lewej linii BLEED TRIP OFF.

Zdarzenie lotnicze z udziałem samolotów Boeing 737-400 oraz Airbus A320 1716/14

Data zdarzenia: 
22 September, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Załoga samolotu A320 otrzymała informację o spodziewanym podejściu według procedury „Z” na drogę startową (RWY) 27 lotniska EPKT.

Zdarzenie lotnicze trakcie zniżania przed lądowaniem samolotu Boeing 737-400 1140/15

Data zdarzenia: 
20 June, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: W trakcie zniżania przed lądowaniem na poziomie przelotowym FL 270 zaświeciła się lampka ostrzegawcza GEN 1 BUS OFF oraz sygnalizacja ELECTR na panelu „Master Caution”.

Zdarzenie lotnicze z udziałem samolotu Boeing 737-400 1158/15

Data zdarzenia: 
26 June, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: W trakcie lotu na poziomie przelotowym FL 370 po stronie drugiego pilota zgasły obydwa monitory (EADI, EHSI) oraz wyświetlił się komunikat „SG FAIL” (symbol generator fail).

Nieprawidłowe kołowanie załogi samolotu Boeing 737-400 2147/14

Data zdarzenia: 
10 October, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Nieprawidłowe kołowanie załogi samolotu B734. Załoga zamiast kołować zgodnie z pozwoleniem drogą kołowania (TWY) S3, TWY D pokołował do progu pas startowego (RWY) 15.