B734

Zdarzenie lotnicze na lotnisku EPWA z udziałem samolotu Boeing 737-400 611/15

Data zdarzenia: 
1 May, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Samolot Boeing 737-400 był holowany ze stanowiska postojowego nr 38 drogami do kołowania A oraz ZO do hangaru organizacji obsługi technicznej bez utrzymywania łączności radiowej i bez z

Zdarzenie lotnicze podczas dostawiania pomostu dla pasażerów do samolotu Boeing 737-400 1050/14

Data zdarzenia: 
11 July, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas dostawiania pomostu dla pasażerów („rękawa”) doszło do uszkodzenia poszycia kadłuba w okolicy drzwi 1L, które spowodowała ostra krawędź podłogi rękawa.

Zdarzenie lotnicze podczas procedury przedlotowej samolotu B737-400 1092/14

Data zdarzenia: 
11 July, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: W trakcie wykonywania procedury przedlotowej doszło do pęknięcia zewnętrznej warstwy szyby nr 2, czemu towarzyszył głośny huk.

Zdarzenie lotnicze podczas przeglądu bazowego samolotu Boeing 737-400 1171/14

Data zdarzenia: 
22 July, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas przeglądu bazowego typu „C” samolotu stwierdzono pofalowanie obu ścianek dźwigara wzdłużnego dolnej części kadłuba.

Zdarzenie lotnicze podczas przeglądu okresowego samolotu Boeing 737-400 158/14

Data zdarzenia: 
2 February, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas przeglądu okresowego samolotu stwierdzono brak jednego ze sworzni w jednej
z połówek piasty koła nr 03 prawego podwozia głównego oraz uszkodzenie (otwór) w dolnej

Zdarzenie lotnicze w trakcie przelotu w FIR Ankara samolotu Boeing 737-400 1399/13

Data zdarzenia: 
31 August, 2013 (godzina nieokreślona)

 Opis: W trakcie lotu na poziomie 330 zaświeciła się lampka ostrzegawcza „Master Caution” ELEC. Towarzyszyły temu następujące sygnały z silnika nr 1: wskazania wysokiej temperatury na&nbs

Zdarzenie lotnicze podczas planowej obsługi technicznej samolotu Boeing 737-400 68/12

Data zdarzenia: 
20 January, 2012 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas dokonywania planowej obsługi technicznej samolotu stwierdzono szereg nieprawidłowości  powstałych na skutek nieodpowiednich czynności obsługowych w trakcie wcześniejszej ek

Uszkodzenia kołpaków i łopatek wentylatorów obu silników wykryte podczas przeglądu samolotu Boeing B737-400 154/13

Data zdarzenia: 
12 February, 2013 (godzina nieokreślona)

 Opis: W trakcie przeglądu samolotu po powrocie do Warszawy wykryto uszkodzenia kołpaków i łopatek wentylatorów obu silników.

Zdarzenie lotnicze podczas wznoszenia po starcie samolotu Boeing 737-400 30/15

Data zdarzenia: 
11 January, 2015 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas wznoszenia po starcie wystąpił problem z hermetyzacją, sygnalizowany zaświeceniem napisu AUTO FAIL na CPCS oraz nieprawidłowymi wskazaniami na Cabin Altitude Panel. Załoga w