C152

Zdarzenie lotnicze podczas wznoszenia samolotu Cessna 152 1028/15

Data zdarzenia: 
15 June, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: W trakcie wznoszenia po starcie pilot stwierdził nieprawidłowe wychylenie klap. Lądowanie przebiegło prawidłowo.

Przerwanie startu z powodu nierównomiernej pracy silnika samolotu Cessna 152 2147/16

Data zdarzenia: 
17 August, 2016 (godzina nieokreślona)

 Opis: Pilot samolotu podczas wykonywania rozbiegu zgłosił przerwanie startu z powodu nierównomiernej pracy silnika. Samolot bez pomocy zwolnił pas.

Zdarzenie lotnicze podczas przeglądu technicznego samolotu Cessna 152 1377/16

Data zdarzenia: 
17 June, 2016 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas kontrolnego przeglądu technicznego przeprowadzonego przez Fly Bielsko Usługi Lotnicze stwierdzono skrajnie skandaliczne zaniedbania podczas eksploatacji i obsługi samolotu

Naruszenie przestrzeni kontrolowanej przez samolot Cessna 152 1722/16

Data zdarzenia: 
16 July, 2016 (godzina nieokreślona)

 Opis: W dniu 16.07.2016 r. pilot, mężczyzna lat 23, wystartował z lotniska Mielec (EPML) na samolocie Cessna 152 celem wykonania treningowego lotu trasowego.

Zdarzenie lotnicze z udziałem samolotu Cessna 152 774/14

Data zdarzenia: 
1 June, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Na lotnisku w Rzeszowie, przed startem do Krosna, wykonano próbę silnika. Parametry były w normie. Po wylądowaniu na lotnisku w Krośnie podkołowano pod hangar i wyłączono silnik.

Zdarzenie lotnicze z udziałem samolotu Cessna 152 1255/14

Data zdarzenia: 
4 August, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Organizacja CAMO zgłosiła zdarzenie lotnicze polegające na wycieku oleju z karteru silnika. Badającym zdarzenie wyznaczono organizację CAMO. Przesłane w lutym 2016 r.

Awaryjne lądowanie podczas lotu kontrolnego samolotu Cessna 152 1551/13

Data zdarzenia: 
29 September, 2013 (godzina nieokreślona)

 Opis: Lot do miejscowości Końskie przebiegał bez problemów.