C152

Zdarzenie samolotu CESSNA 152 SP-KLB na lotnisku Radom-Sadków 569/11

Data zdarzenia: 
29 May, 2011 (godzina nieokreślona)

Opis: Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała badanie za zakończone i przyjęła treść raportu końcowego.

Miejsce zdarzenia: Radom-Sadków

Państwo: Polska

Zdarzenie samolotu CESSNA 152 SP-KAK na lotnisku Zielona Góra-Przylep

Data zdarzenia: 
29 June, 2011 (godzina nieokreślona)

Opis: Załoga w składzie instruktor pilot – uczeń pilot wystartowała do 30 minutowego lotu szkolnego,
nadlotniskowwego. Po wykonanym locie załoga zakołowała pod hangar i wyłączyła silnik.

Spadek mocy silnika samolotu Cessna 152 SP-KSY podczas startu 197/08

Data zdarzenia: 
21 April, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 197/08

Miejsce zdarzenia: lotnisko Toruń - Bielany (EPTO)
Państwo: Polska

Lądowanie poza terenem lotniska przez pilota samolotu Cessna 152 SP-KAL 1048/11

Data zdarzenia: 
18 August, 2011 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1048/11

Miejsce zdarzenia: lotnisko Modlin (EPMO)
Państwo: Polska

Usterka i spadek mocy silnika wymuszające przerwanie lotu samolotu Cessna 152 SP-KCR 80/03

Data zdarzenia: 
23 June, 2003 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 80/03

Miejsce zdarzenia: Wyszków
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Cessna 152

Intensywne dymienie z komory silnika samolotu Cessna 152 SP-KER spowodowane awarią instalacji elektrycznej 628/08

Data zdarzenia: 
28 August, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 628/08

Miejsce zdarzenia: Stary Radziejów k/Włocławka
Państwo: Polska

Utrata orientacji geograficznej przez ucznia-pilota samolotu Cessna 152 SP-GND 360/11

Data zdarzenia: 
26 April, 2011 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 360/11

Miejsce zdarzenia: CTR EPRZ
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Cessna 152