C206

Naruszenie przestrzeni strefy czasowo zarezerwowanej TRA 05A przez samolot Cessna 206 926/15

Data zdarzenia: 
29 May, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Kontroler ruchu lotniczego służby kontroli zbliżania lotniska wojskowego EPRA zaobserwował na wskaźniku radarowym obecność w przestrzeni strefy czasowo zarezerwowanej TRA 05A samolotu C

Zdarzenie lotnicze podczas rozbiegu samolotu Cessna-206 1903/14

Data zdarzenia: 
20 October, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: W dniu 20.10.2014 r. samolot Cessna-206 wykonywał rozbieg na pasie 26.

Uszkodzenie się silnika podczas wznoszenia samolotu Cessna U 206F HA- ERA 1804/14

Data zdarzenia: 
5 October, 2014 - 12:30

Opis: Podczas wznoszenia samolotu pilot stwierdził nieprawidłowości w pracy silnika. Pilot podjął decyzję o lądowaniu zapobiegawczym na lotnisku.

Zdarzenie lotnicze podczas kołowania samolotu Cessna TU 206G 2022/14

Data zdarzenia: 
11 November, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: W dniu 11 listopada 2014 r. pilot zawodowy – lic. CPL(A), wykonał 6 lotów na zrzut
skoczków spadochronowych. Podczas kołowania do 7. lotu ze skoczkami na pokładzie,

Za niskie napięcie z alternatora podczas lotu samolotu Cessna T206H 280/14

Data zdarzenia: 
10 March, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas lotu po zaplanowanej trasie na wyświetlaczu urządzenia G1000 pojawiło się ostrzeżenie „LOW VOLTS”.

Drgania śmigła samolotu Cessna U206F SP-ROB przy maksymalnych obrotach silnika spowodowane uszkodzeniem krawędzi łopaty 1187/11

Data zdarzenia: 
10 September, 2011 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1187/11

Miejsce zdarzenia: lotnisko Nowy Targ (EPNT)
Państwo: Polska

Zapadnięcie się ziemi pod kołem podwozia przedniego samolotu Cessna T206H SP-KKW 187/05

Data zdarzenia: 
26 August, 2005 - 14:30

Tytuł opracowania: Raport z incydentu samolotu Cessna T206H z 26 sierpnia 2005r.

Miejsce zdarzenia: Katowice Muchowiec
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Cessna T206H
Znaki rejestracyjne: SP-KKW

Numer akt: 187/05

Powiązane raporty: brak.