C56X

Samoistne obluzowanie się uszczelnienia kanału zasilającego kabinę sprężonym powietrzem podczas lotu samolotu Cessna C560 XL 1474/14

Data zdarzenia: 
26 August, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Tuż przed planowanym rozpoczęciem zniżania, na poziomie FL 430, zapaliła się sygnalizacja „CAB ALT” oraz „MASTER WARNING”.

Zdarzenie samolotu CESSNA 560 XL SP-KCS na lotnisku Pulkowo w Rosji 685/11

Data zdarzenia: 
21 June, 2011 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas dobiegu nastąpiło zablokowanie koła prawego podwozia głównego. Po kilku sekundach
nastąpiło pęknięcie opony. Zaświeciła się kontrolka informująca o niedziałaniu systemu

Zdarzenie samolotu CESSNA C560XL SP-KCS w Słowacji 1418/11

Data zdarzenia: 
5 November, 2011 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas przelotu na poziomie 410FL na panelu sygnalizacji pojawił się komunikat „WS FAULT
RH”. Załoga zaczęła wykonała check list WS FAULT, przewidujący wyłączenie a następnie