COBALT

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Cobalt 150 863/15

Data zdarzenia: 
31 May, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Skoczek (1276 skoków, w tym więcej niż 450 w kombinezonach wingsuit) wykonywał skok z wysokości około 4000 m w kombinezonie wingsuit.

Nieprawidłowe rozplanowanie lotu podczas skoku ze spadochronem Cobalt 150 1695/14

Data zdarzenia: 
19 September, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek spadochronowy posiadający świadectwo kwalifikacji klasy wyszkolenia B wykonywał 96 skok spadochronowy, a 3 tego dnia.

Skręcenie linek nośnych i twist czaszy spadochronu Cobalt 150 998/10

Data zdarzenia: 
4 September, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 998/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Lublin - Radawiec (EPLR)
Państwo: Polska

Skręcenie linek nośnych podczas procesu otwarcia czaszy głównej spadochronu Cobalt-120 317/06

Data zdarzenia: 
7 October, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 317/06

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Skręcenie linek nośnych podczas procesu otwarcia czaszy spadochronu głównego Cobalt 120 167/06

Data zdarzenia: 
8 July, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 167/06

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska