CROSSFIRE

Skręcenie linek nośnych i nurkowanie czaszy po otwarciu spadochronu Icarus Crossfire 2 119 1000/10

Data zdarzenia: 
4 September, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1000/10

Miejsce zdarzenia: Przasnysz
Państwo: Polska

Skręcenie linek nośnych podczas otwarcia spadochronu Icarus Crossfire 129 z nieznanych przyczyn 214/07

Data zdarzenia: 
8 June, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 214/07

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Skręcenie linek nośnych podczas otwarcia spadochronu Crossfire 129 z nieznanej przyczyny 366/07

Data zdarzenia: 
26 August, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 366/07

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Skręcenie linek nośnych podczas otwarcia czaszy spadochronu Icarus Crossfire 129 187/07

Data zdarzenia: 
26 May, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 187/07

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Skręcenie linek nośnych podczas otwarcia czaszy spadochronu Icarus Crssfire2 139 139/07

Data zdarzenia: 
28 April, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 139/07

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Skręcenie linek nośnych podczas otwarcia czaszy spadochronu Icarus Crossfire2 139 128/07

Data zdarzenia: 
22 April, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 128/07

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Skręcenie linek sterowniczych podczas otwarcia spadochronu Icarus Crossfire 119 719/09

Data zdarzenia: 
30 August, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 719/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Splątanie linek spadochronu Icarus Crossfire 119 i lądowanie skoczka na czaszy zapasowej 472/09

Data zdarzenia: 
3 July, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 472/09

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Skręcenie linek czaszy Icarus Crossfire2 i lądowanie na spdochronie zapasowym 471/09

Data zdarzenia: 
4 July, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 471/09

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska