CROSSFIRE

Awaryjne lądowanie skoczka ze spadochronem Crossfire2 99 1392/14

Data zdarzenia: 
15 August, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek (1485 skoków) wykonywał skok z wysokości 1500 m. Spadochron otworzył na wysokości

Zderzenie się dwóch skoczków w trakcie otwierania spadochronów 936/14

Data zdarzenia: 
28 June, 2014 - 08:50

Opis: Skoczkowie wykonywali skok na zadanie RW 6 z wysokości 4050 m. Skok był filmowany z powietrza przez kamerzystę towarzyszącemu formacji.

Awaryjne lądowanie skoczka ze spadochronem Crossfire 139 podczas filmowania skoku tandemu 1332/14

Data zdarzenia: 
9 August, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek (343 skoki) filmował skok tandemu. Otwarcie czaszy głównej spadochronu zainicjował na wysokości około 900 m.

Niewłaściwe wykonanie podejścia do lądowania podczas skoku ze spadochronem Crosffire2 99 740/14

Data zdarzenia: 
30 May, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek (około 1500 skoków) posiadająca świadectwo kwalifikacji klasy D wykonywała skok na zadanie SWOOP ze spadochronem Crosffire2 99 (wing load 1,6).

Zsunięcie się kasku z głowy skoczka podczas skoku ze spadochronem Crossfire 149 759/14

Data zdarzenia: 
24 May, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek (1682 skoki) wykonywał skok z wysokości 3100 m, jako kamerzysta skoku tandemowego.

Lądowanie z dużą prędkością pionową skoczka ze spadochronem Crossfire 99 678/14

Data zdarzenia: 
24 May, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoki spadochronowe wykonywane były z samolotu Turbolet L-410 z wysokości 4000 m. W tym dniu skoczek (3210 skoków) wykonał dwa skoki w tandemie i trzeci jako instruktor na zadanie AFF.

Zdarzenie spadochronu CROSSFIRE 139 w miejscowości Chrcynno k/Nasielska 927/12

Data zdarzenia: 
4 August, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek wykonywał skok z 4000 m na zadanie filmowania skoku w tandemie. Podczas otwarcia
spadochronu na wysokości około 900 m nastąpiło bardzo dynamiczne otwarcie czaszy głównej,