JS32

Obecność opiłków w chłodnicy oleju zamontowanej po incydencie 13/07 w samolocie JetStream 32 129/07

Data zdarzenia: 
9 April, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 129/07

Miejsce zdarzenia: -
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot JetStream 32

Uszkodzenie felgi koła głównego podwozia samolotu JetStream 32 SP-KWD z nieznanych przyczyn 63/07

Data zdarzenia: 
9 March, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 63/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Bydgoszcz - Szwederowo (EPBY)
Państwo: Polska

Rozszczelnienie instalacji statycznej prawego prędkościomierza samolotu JetStream 32 SP-KWF 58/07

Data zdarzenia: 
7 March, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 58/07

Miejsce zdarzenia: lot rejsowy LO3987
Państwo: Polska

Wyciek płynu hydraulicznego i spadek ciśnienia w instalacji hydraulicznej samolotu JetStream 32 SP-KWD 27/07

Data zdarzenia: 
30 January, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 27/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Katowice - Pyrzowice (EPKT)
Państwo: Polska

Obecność opiłków w oleju samolotu JetStream 32 SP-KWF spowodowana uszkodzeniem łożyska wału silnika 13/07

Data zdarzenia: 
11 January, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 13/07

Miejsce zdarzenia: -
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: JetStream 32

Odłamanie się fragmentu felgi i spadek ciśnienia w kole samolotu Jetstream 32 SP-KWF 112/07

Data zdarzenia: 
11 June, 2007 - 13:35

Tytuł opracowania: Raport końcowy z badania incydentu lotniczego

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Jetstream 32

Zapowietrzenie zespołu sterowania paliwem samolotu BAe-3201 Jetstream 32 SP-KWF 512/07

Data zdarzenia: 
12 December, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 512/07

Miejsce zdarzenia: rejon kontrolowany lotniska Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Uchwała dot. zdarzenia lotniczego z udziałem samolotu BAe-3201 Jetstream 32 SP-KWF 514/07

Data zdarzenia: 
13 December, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 514/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska