JS32

Pojawienie się "dymu" i obcego zapachu w kabinie samolotu JETSTREAM 32 SP-KWF 807/08

Data zdarzenia: 
20 October, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 807/08

Miejsce zdarzenia: Warszawa-Okęcie
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot Jetstream 32
Znaki rejestracyjne: SP-KWF

Przyczyna incydentu:
Prawdopodobną przyczyną incydentu, polegającego na pojawieniu się "dymu" i obcego zapachu w kabinie było uwolnienie się dużej ilości pary wodnej, która skropliła się, yworząc mgłę.

Zalecenia profilaktyczne:
Poinformowanie o zdarzeniu personelu latającego JETAIR.

Rozszczelnienie złącza przewodu instalacji hydraulicznej w krawedzi natarcia prawego skrzydła samolotu Jetstream 32 SP-KWE 778/08

Data zdarzenia: 
3 October, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 778/08

Miejsce zdarzenia: Wien-Schwechat
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot Jetstream 32
Znaki rejestracyjne: SP-KWE

Przyczyna incydentu:

Obecność saren na drodze startowej samolotu JS 32 SP-KWE 641/08

Data zdarzenia: 
3 September, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 641/08

Miejsce zdarzenia: Bydgoszcz-Szwederowo
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot JS 32
Znaki rejestracyjne: SP-KWE

Przyczyna incydentu:
Obecność saren na drodze startowej.

Zalecenia profilaktyczne:
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych akceptuje podjęte przez Zarządzającego Portem Lotniczym działania profilaktyczne oraz zaleca sprawdzenie i ewentualne uszczelnienie ogrodzenia terenu lotniska.

Awaria w trakcie lotu instalacji hydraulicznej i utrata ciśnienia na wskaźniku lewej pompy hydraulicznej samolotu JETSREAM 32 SP-KWE 626/08

Data zdarzenia: 
27 August, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 626/08

Miejsce zdarzenia: Na trasie Bydgoszcz-Szwederowo - Warszawa-Okęcie
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot JETSTREAM 32
Znaki rejestracyjne: SP-KWE

Przyczyna incydentu:
Przyczyną incydentu, polegającego na awarii w trakcie lotu instalacji hydraulicznej i utraci ciśnienia na wskaźniku lewej pompy hydraulicznej było pęknięcie w połowie długości przewodu doprowadzającego płyn hydrauliczny do tej pompy. Nie ustalono bezpośredniej przyczyny pęknięcia przewodu.

Nieprawidłowy montaż linek sterowania silnikami podczas naziemnej próby silnika samolotu BAe Jetstream 32 SP-KWF 560/08

Data zdarzenia: 
2 August, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 560/08

Miejsce zdarzenia: Brak.
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot BAe Jetstream 32
Znaki rejestracyjne: SP-KWF

Przyczyna incydentu:
Nieprawidłowy montaż linek sterowania silnikami na krążkach w kadłubie przy uszczelnieniu u nasady skrzydeł, który spowodował przedwczesne zużycie i zerwanie jednej z linek sterowania lewym silnikiem.

Zalecenia profilaktyczne: Brak.

Niewłaściwy system zarządzania i organizacji bezpiecznego przepływu ruchu lotniczego 368/08

Data zdarzenia: 
18 June, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 368/08

Miejsce zdarzenia: Bydgoszcz-Szwederowo
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Jetstream J32
Znaki rejestracyjne: Brak.

Przyczyna incydentu:
1. Niewłaściwy system zarządzania i organizacji bezpiecznego przepływu ruchu lotniczego.
2. Niewłaściwa koordynacja wojskowego personelu ruchu lotniczego odlotu i przylotu samolotów Jetstream J32 oraz brak informacji o ich wzajemnym położeniu w MATZ EPBY.
Komentarz: