MERIT

Nieprawidłowe ułożenie slajdera powodujące niekontrolowane obroty czaszy spadochronu Merit 210 po jego otwarciu 1189/11

Data zdarzenia: 
11 September, 2011 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1189/11

Miejsce zdarzenia: lotnisko Ostrów Wlkp. - Michałków (EPOM)
Państwo: Polska

Holowanie pilocika spadochronu Merit 150 i użycie czaszy zapasowej 275/07

Data zdarzenia: 
1 July, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 275/07

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Uchwała dot. incydentu lotniczego z udziałem spadochronu Merit 210 196/03

Data zdarzenia: 
22 November, 2003 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 196/03

Miejsce zdarzenia: lotnisko Ostrów Wlkp. - Michałków (EPOM)
Państwo: Polska

Niestarannie ułożona czasza spadochronu Merit-190 66/04

Data zdarzenia: 
30 April, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 66/04

Miejsce zdarzenia: Gliwice
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Merit-190

Niewłaściwe ułożenie do skoku spadochronu Merit-190 58/04

Data zdarzenia: 
23 April, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 58/04

Miejsce zdarzenia: lotnisko Olsztyn - Dajtki (EPOD)
Państwo: Polska