PA46

Zdarzenie samolotu PIPER MATRIX PA-46R-350T SP-NDW w trakcie przelotu z Egelsbach do Katowic 251/11

Data zdarzenia: 
11 March, 2011 (godzina nieokreślona)

Opis: Przyczyną incydentu polegającego na wycieku paliwa w takcie lotu było niedokręcenie złącza przewodu układu paliwowego przez personel techniczny firmy Roeder Prazision podczas prac obsługowych.

Niebezpieczne zbliżenie samolotu Piper PA-46 Mirage SP-NSL i samochodu o kryptonimie "405" na lotnisku EPKK 287/11

Data zdarzenia: 
7 April, 2011 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 287/11

Miejsce zdarzenia: lotnisko Kraków - Balice (EPKK)
Państwo: Polska

Utrata ciśnienia w kole lewego podwozia samolotu Piper PA-46-350P SP-CLS po wylądowaniu wskutek nieprawidłowego montażu dętki koła 302/10

Data zdarzenia: 
15 April, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 302/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Kielce - Masłów (EPKA)
Państwo: Polska