SABRE

Przewrócenie się skoczka po wylądowaniu podczas filmowania lądowania pozostałych skoczków 1338/14

Data zdarzenia: 
9 August, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczkowie wykonali skok na zadanie RW-3. Faza swobodnego spadania i szybowania na spadochronach przebiegła bezpiecznie.

Zdarzenie spadochronu SABRE2 150 w miejscowości Przylep 815/12

Data zdarzenia: 
8 July, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek wykonywał skok z wysokości 3000 m. Na wysokości około 1300 m, podczas procesu otwarcia spadochronu, czasza główna weszła w głębokie obroty.

Twarde przyziemienie i lekkie obrażenia skoczka na spadochronie Sabre 150 wskutek błędu w technice lądowania 807/11

Data zdarzenia: 
9 July, 2011 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 807/11

Miejsce zdarzenia: lotnisko Piotrków Trybunalski (EPPT)
Państwo: Polska

Zakleszczenie uchwytu linki sterowniczej i wpadnięcie w spirale spadochronu Sabre2 190 230/08

Data zdarzenia: 
1 May, 2008 - 15:40

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 230/08

Miejsce zdarzenia: Kętrzyn
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Sabre2 190

Przypadkowe odblokowanie kołka sterowniczego spadochronu Sabre 150 232/07

Data zdarzenia: 
19 May, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 232/07

Miejsce zdarzenia: Gliwice
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Sabre 150

Incydent z udziałem spadochronu Sabre 2 - 260 spowodowany niewłaściwym ułożeniem czaszy do skoku 217/07

Data zdarzenia: 
8 June, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 217/07

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Zablokowanie linki sterowniczej przez slider spadochronu Sabre 150 316/07

Data zdarzenia: 
22 July, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 316/07

Miejsce zdarzenia: Polska Nowa Wieś
Państwo: Polska

Nieprawidłowe zainicjowanie procesu otwarcia spadochronu Sabre 170 141/07

Data zdarzenia: 
28 April, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 141/07

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska