SABRE

Niestaranne ułożenie do skoku spadochronu Sabre2 190 i lądowanie na czaszy zapasowej 609/09

Data zdarzenia: 
1 August, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 609/09

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Błod w ułożeniu do skoku spadochronu Sabre-190 213/06

Data zdarzenia: 
22 July, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 213/06

Miejsce zdarzenia: Radawiec
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron Sabre-190

Nierównomierne napełnienie czaszy i zakleszczenie linek nośnych padochronu Sabre2 190 507/10

Data zdarzenia: 
29 May, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 507/10

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Przyssanie pilocika czaszy głównej spadochronu Sabre 170 za ciałem skoczka 379/10

Data zdarzenia: 
9 May, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 379/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Lublin - Radaiec (EPLR)
Państwo: Polska

Zablokowanie procesu otwarcia czaszy głównej spadochronu Sabre 150 97/06

Data zdarzenia: 
13 May, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 97/06

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Niestaranne ułożenie do skoku spadochronu PD Sabre2-150 264/04

Data zdarzenia: 
3 October, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 264/04

Miejsce zdarzenia: Michałków
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Sabre2-150

Wyknanie zakrętu do lądowania na spadochronie Sabre 190 na zbyt małej wysokości 250/04

Data zdarzenia: 
11 September, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 250/04

Miejsce zdarzenia: Gliwice
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Sabre 190

Niestaranne ułożenie do skoku spadochronu Sabre2-150 172/04

Data zdarzenia: 
24 July, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 172/04

Miejsce zdarzenia: lotnisko Ostrów Wlkp. - Michałków (EPOM)
Państwo: Polska

Uchwała o umorzeniu postępowania ws. wypadku na spadochronie Sabre 166/04

Data zdarzenia: 
21 July, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 166/04

Miejsce zdarzenia: lotnisko Szczecin - Dąbie (EPSD)
Państwo: Polska

Skręcenie linek podczas otwierania czaszy spadochronu PD Sabre 150 101/04

Data zdarzenia: 
13 June, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 101/04

Miejsce zdarzenia: lotnisko Ostrów Wlkp. - Michałków (EPOM)
Państwo: Polska