SZD38

Zdarzenie szybowca SZD-38A "JANTAR 1" SP-7284 na lotnisku Radom-Piastów 460/12

Data zdarzenia: 
20 May, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała badanie za zakończone i przyjęła treść
raportu końcowego.

Miejsce zdarzenia: Lotnisko Radom-Piastów

Państwo: Polska