SZD42

Zdarzenie szybowca SZD-42-2 JANTAR 2B SP-3327 w Bielsko-Białej 653/11

Data zdarzenia: 
17 June, 2011 (godzina nieokreślona)

Tytuł opracowania: Zdarzenie szybowca SZD-42-2 JANTAR 2B SP-3327 w Bielsko-Białej 653/11

Opis: Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Samoczynne wyczepienie liny holowniczej z uchwutu szybowca SZD-42-2 Jantar SP-3277 z nieznanych przyczyn 728/09

Data zdarzenia: 
30 August, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 728/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Włocławek - Kruszyn (EPWK)
Państwo: Polska

Dopuszczenie do znacznej utraty kierunku podzcas rozpiegu przez pilota szybowca "Jantar-2B" SP-3281 204/06

Data zdarzenia: 
23 July, 2006 - 14:36

Tytuł opracowania: Raport Końcowy Wypadku Lotniczego

Miejsce zdarzenia: Lotnisko Aeroklubu Białostockiego - Krywlany
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Szybowiec "Jantar-2B"

Zahaczenie o uprawę koncówką lewego skrzydła szybowca SZD-42-2 Jantar 2B SP-3388 102/06

Data zdarzenia: 
13 May, 2006 - 16:00

Tytuł opracowania: Raport Końcowy z Wypadku

Miejsce zdarzenia: Jemielno
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Szybowiec SZD-42-2 Jantar 2B
Znaki rejestracyjne: SP-3388

Lądowanie w terenie przygodnym i cyrkiel szybowca SZD-42 Jantar SP-3455 132/04

Data zdarzenia: 
4 July, 2004 - 17:50

Tytuł opracowania: Raport końcowy z wypadku nr 132/04

Miejsce zdarzenia: Gliwice
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: szybowiec SZD-42-2 Jantar 2B
Znaki rejestracyjne: SP-3455