SZD42

Zdarzenie lotnicze podczas startu szybowca SZD-42 Jantar 2 625/13

Data zdarzenia: 
16 May, 2013 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas startu szybowca za samolotem, nastąpiła utrata kierunku szybowca w lewo.

Lądowanie w terenie przygodnym szybowca SZD-42-2 Jantar 2B 583/11

Data zdarzenia: 
5 June, 2011 (godzina nieokreślona)

 Opis: W dniu 05.06.2011 r o godzinie 12.01 wystartował zespół samolot-szybowiec. Pilot szybowca miał zostać wyholowany na termikę. Start przebiegał prawidłowo.

Zderzenie dwóch szybowców Arcus M DKKKO oraz SZD-42-2 Jantar 2B SP3371 1161/16

Data zdarzenia: 
2 June, 2016 - 13:06

 Opis: Na lotnisku EPLS rozgrywano III konkurencję Szybowcowych Mistrzostw Polski. Była to konkurencja obszarowa 2 h 30 min.

Zdarzenie lotnicze podczas lądowania szybowca SZD-42-2 Jantar 2B 531/13

Data zdarzenia: 
28 April, 2013 (godzina nieokreślona)

 Opis: Licencjonowany pilot szybowcowy, lat 50 wykonywał nadlotniskowy treningowy lot termiczny.

Zdarzenie lotnicze z udziałem szybowca SZD 42-2 Jantar 2B 1327/15

Data zdarzenia: 
11 July, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: W dniu 11.07.2015 r. licencjonowany pilot szybowcowy posiadający nalot ponad 200 godzin na szybowcach „Jantar Standard” wykonywał pierwszy lot „laszujący” na szybowcu „Jantar 2B”.

Lądowanie z zamkniętym podwoziem szybowca SZD 42-2 Jantar Std 2B 1223/15

Data zdarzenia: 
2 July, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: W dniu 02.07.2015 r. pilot szybowca Jantar 2B wykonał lądowanie z zamkniętym podwoziem. W trakcie oględzin szybowca nie stwierdzono żadnych uszkodzeń.

Zdarzenie lotnicze podczas lądowania z udziałem szybowca SZD-42 Jantar Std 2 SP-3258 911/15

Data zdarzenia: 
3 June, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: W dniu 6 czerwca 2015 na lotnisku w Pobiednik Wielki k. Krakowa (EPKP) pilot szybowca SZD-42 Jantar Std 2 wykonał lądowanie z zamkniętym podwoziem.

Zdarzenie szybowca SZD-42-2 JANTAR 2B SP-3328 w Lesznie Wielkopolskim 220/08

Data zdarzenia: 
2 May, 2008 (godzina nieokreślona)

Opis: Na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu Komisja uznała, że prawdopodobną przyczyną incydentu było niezachowanie przez pilota nadmiaru wysokości niezbędnego do bezpiecznego dolotu do lotni

Zdarzenie szybowca SZD-42-2 JANTAR 2B SP-3062 205/03

Data zdarzenia: 
4 May, 2003 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas oględzin szybowca w hangarze mechanik stwierdził uszkodzenie prawego skrzydła.
Szybowiec został skierowany do certyfikowanego warsztatu gdzie stwierdzono rozszczelnienie