SZD48

Wykonanie cyrkla i uszkodzenie szybowca SZD-48-1 Jantar Std2 SP-3224 podczas lądowania w terenie przygodnym 488/09

Data zdarzenia: 
3 July, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 488/09

Miejsce zdarzenia: Mysłakowice k/Jeleniej Góry
Państwo: Polska