SZD48

Uchwała dot. incydentu lądowania w terenie przygodnym szybowca SZD-48-1 Jantar Std2 SP-3219 882/10

Data zdarzenia: 
14 August, 2010 - 17:12

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 882/10

Miejsce zdarzenia: Zdziechowice k/Stalowej Woli
Państwo: Polska

Brak reakcji pilota na strome wznoszenie i zerwanie liny wyciągarkowej przez szybowiec SZD-48 Jantar Std3 SP-3144 353/07

Data zdarzenia: 
16 July, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 353/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Piotrków Trybunalski (EPPT)
Państwo: Polska

Lądowanie w terenie przygodnym pod stok szybowca SZD-48-3 Jantar Std 3 SP-3251 218/06

Data zdarzenia: 
30 July, 2006 - 15:32

Tytuł opracowania: Raport Końcowy

Miejsce zdarzenia: Albaneto
Państwo: Włochy

Rodzaj i typ statku powietrznego: Szybowiec SZD-48-3 Jantar Std 3
Znaki rejestracyjne: SP-3251

Nie dostosowanie prędkości przez pilota szybowca SZD-48 Jantar Std 2 SP-3150 202/06

Data zdarzenia: 
22 July, 2006 - 17:01

Tytuł opracowania: Raport Końcowy

Miejsce zdarzenia: Leszno
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Szybowiec SZD-48 Jantar Std 2
Znaki rejestracyjne: SP-3150

Numer akt: 202/06

Wypadek szybowca SZD-48-3 Jantar Standard 3 SP-3293 77/06

Data zdarzenia: 
4 May, 2006 (godzina nieokreślona)

Tytuł opracowania: Album Ilustracji

Miejsce zdarzenia: Szydłów k/Opola
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Szybowiec SZD-48-3 Jantar Standard 3
Znaki rejestracyjne: SP-3293

Lądowanie równolegle o drogi startowej i za krótki dobieg szybowca SZD-48 Jantar SP-3177 140/04

Data zdarzenia: 
27 June, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer:

Miejsce zdarzenia: lotnisko Piotrków Trybunlski (EPPT)
Państwo: Polska