SZD51

Uszkodzenie poszycia kadłuba szybowca SZD-51 Junior SP-3348 wskutek lądowania w terenie przygodnym 998/11

Data zdarzenia: 
7 August, 2011 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 998/11

Miejsce zdarzenia: Jesionno k/Elbląga
Państwo: Polska

Gwałtowne przyziemienie i odbicie od ziemi szybowca SZD-51 Junior SP-3472 skutkujące uszkodzeniem poszycia belki ogonowej 629/11

Data zdarzenia: 
14 June, 2011 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 629/11

Miejsce zdarzenia: lotnisko Białystok - Krywlany (EPBK)
Państwo: Polska

Zderzenie z ziemią szybowca SZD-51-1 Junior SP-3300 wskutek utraty kierunku podczas wznoszenia 1063/11

Data zdarzenia: 
21 August, 2011 - 14:29

Tytuł opracowania: Raport wstępny o wypadku (poważnym incydencie) lotniczym

Miejsce zdarzenia: lotnisko Zielona Góra - Przylep (EPZP)
Państwo: Polska

Zaplątanie liny wyciągarki w podwozie szybowca SZD-51-1 Junior podczas startu 420/07

Data zdarzenia: 
22 September, 2007 - 16:48

Tytuł opracowania: Raport końcowy z badania incydentu lotniczego

Miejsce zdarzenia: lotnisko Jelenia Góra (EPJG)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: szybowiec SZD-51-1 Junior

Gwałtowne pryziemienie i odbicie szybowca SZD-51 Junior SP-3298 221/04

Data zdarzenia: 
25 August, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 221/04

Miejsce zdarzenia: lotnisko Bielsko-Biała - Aleksandrowice (EPBA)
Państwo: Polska