TANDEM

Zgłoszenie przez pasażera tandemu spadochronowego Tandem A2 398 obrażeń doznanych w trakcie otwarcia czaszy 539/10

Data zdarzenia: 
15 May, 2010 - 14:50

Tytuł opracowania: Raport końcowy z badania zdarzenia statku powietrznego

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Tandem A2 389

Wejście czaszy Tandem Icarus 330 w pogłębiający się skręt po otwarciu i lądowanie skoczka na czaszy zapasowej 1059/10

Data zdarzenia: 
18 September, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1059/10

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Przerzucenie linek przez skrajne komory czaszy spadochronu Tandem A2 389 podczas jego otwarcia 936/10

Data zdarzenia: 
21 August, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 936/10

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Skręcenie linek podczas otwacia czaszy głównej Icarus Tandem 330 i lądowanie na czaszy zapasowej 980/10

Data zdarzenia: 
29 August, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 980/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Pruszcz - Gdański (EPPR)
Państwo: Polska

Skręcenie linek czaszy głownej Tandem Icarus 330 podczas jej otwarcia 586/10

Data zdarzenia: 
26 June, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 586/10

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Przerzucenie linek przez skrajne komory czaszy Tandem A2-389 i lądowanie na zapasowej 469/09

Data zdarzenia: 
3 July, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 469/09

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Zablokowanie uchwytu otwierania czaszy głownej spadochronu Tandem A2-389 250/09

Data zdarzenia: 
2 May, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 250/09

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska