Nieznacznie uszkodzony

Lądowanie w terenie przygodnym i cyrkiel szybowca SZD-42 Jantar SP-3455 132/04

Data zdarzenia: 
4 July, 2004 - 17:50

Tytuł opracowania: Raport końcowy z wypadku nr 132/04

Miejsce zdarzenia: Gliwice
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: szybowiec SZD-42-2 Jantar 2B
Znaki rejestracyjne: SP-3455

Przymusowe lądowanie w terenie przygodnym i wyłamanie wspornika płozy szybowca SZD-24 Foka SP-2512 184/04

Data zdarzenia: 
4 June, 2003 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 184/04

Miejsce zdarzenia: Marki
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: szybowiec SZD-24 Foka-4