Równoczesny start samolotów ATR-72 i Jetstream 32 wskutek błędów komunikacji z załogą ATR-72 52/07

Data zdarzenia: 
1 March, 2007 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Warszawa
Poland
52° 9' 45.4068" N, 20° 58' 42.2184" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 52/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot ATR-72 / samolot Jetstream 32
Znaki rejestracyjne: - / -

Przyczyna incydentu:
1. Błędne powtórzenie zgody na start i rozpoczęcie startu przez załogę samolotu ATR-72.
2. Nie skorygowanie przez kontrolera organu kontroli lotniska (TWR) błędnie powtórzonej zgody przez załogę samolotu ATR-72.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Z materiałami zdarzenia zapoznać personel latający EUROLOT.
2. Z materiałami zdarzenia zapoznać personel organów kontroli lotniska (TWR) , ze zwróceniem szczególnie uwagi na obowiązek używania frazeologicznego zwrotu „line upand wait” w zezwoleniu zajęcia drogi startowej oraz o obowiązku odsłuchiwania potwierdzeń (readback) wydanego zezwolenia.
3. Rozważyć wprowadzenie następującego modelu pracy na TWR EPWA: operator DEL – pracuje w słuchawkach, kontrolerzy GND i TWR – pracują bez słuchawek.

ZałącznikWielkość
2007_52_U.pdf49.19 KB
comments powered by Disqus