Konieczność użycia czaszy zapasowej spadochronu Navigator 240 217/08

Data zdarzenia: 
1 May, 2008 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 34' 26.4" N, 20° 52' 17.9004" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 217/08

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron Navigator 240
Znaki rejestracyjne: Brak.

Przyczyna incydentu:
Prawdopodobne podwinięcie uchwytu (tulei) pilocika pod kieszonkę pilocika.
Uniemożliwiło to odnalezienie tego uchwytu przez ucznia-skoczka i spowodowało konieczność użycia czaszy zapasowej.

Zalecenia profilaktyczne:
Osobom układającym i użytkującym spadochrony zwrócono uwagę, aby podczas składania spadochronów uchwyty pilocików (tuleje, piłeczki, itp.) znajdowały sie w pobliżu górnej krawędzi kieszonki.

ZałącznikWielkość
2008_217_U.pdf45.6 KB
comments powered by Disqus