Zdarzenie lotnicze z udziałem samolotu Diamond DA42 SP-TRL 2019/0620

Data zdarzenia: 
2 March, 2019 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

lotnisko Lublin-Świdnik (EPLB)
Poland
51° 14' 21.0012" N, 22° 42' 50.6988" E

 Opis: Z uwagi na potrzebę prowadzenia prac dotyczących systemu radiotelefonicznej łączności naziemnej, w dniu 26.02.2019 r. wydano depeszę NOTAM 0812/191 informującą, że lotnisko Lublin (EPLB) będzie zamknięte od godz. 18:00 01.03.2019 r. do godz. 16:00 02.03.2019 r.
W dniu 02.03.2019 r. pilot-instruktor i pilot-uczeń przygotowali się do wykonania lotu szkolnego samolotem DA42 o znakach rozpoznawczych SP-TRL z lotniska Warszawa-Babice (EPBC). Zaplanowano wykonanie kilku podejść przyrządowych do lotniska EPLB. Załoga zapoznała się aktualnymi depeszami NOTAM. W czasie lotu do lotniska EPLB, załoga otrzymała od FIS Warszawa informację, że lotnisko EPLB jest nieczynne. Załoga potwierdziła tę wiadomość i przekazała, że celem lotu jest wykonanie kilku podejść treningowych według ILS i VOR. Załoga oświadczyła, że na tej samej częstotliwości słyszała korespondencję załogi innego statku powietrznego z FIS Warszawa, z której wynikało, że załoga ta wykonywała loty z lądowaniami na lotnisku EPLB.
Po dolocie do lotniska EPLB załoga samolotu DA42 wykonała kilka podejść według przyrządów zakończonych niskimi przelotami. Jeden z członków załogi samolotu zgłosił potrzebę wykonania lądowania w celu zaspokojenia potrzeb fizjologicznych. Załoga oświadczyła, że upewniła się, iż droga startowa była czysta i bezpieczna, po czym wylądowała na RWY 25, około godz. 09:06. Następnie załoga wykonała kołowanie do oddalonej od głównej infrastruktury płyty postojowej PPS 2.
W czasie zdarzenia lotnisko było zamknięte dla ruchu statków powietrznych, ale służby lotniskowe w części operacyjnej lotniska EPLB funkcjonowały na normalnych zasadach, dokonując kontroli drogi startowej oraz czynności zwianych z bieżącym utrzymaniem lotniska. W czasie podejścia samolotu DA42 do RWY 25 z zamiarem lądowania, pracownik jednostki do kontroli aktywności zwierząt i ptaków wykonywał czynności na podejściu, a następnie zgłosił do dyżurnego operacyjnego portu lotniczego (DOPL) chęć zajęcia RWY. W związku z brakiem zgłoszonego ruchu DOPL zgodził się na wejście pracownika na RWY. Po zajęciu RWY pracownik zauważył, że samolot DA42 wylądował na RWY 25. Poinformował on DOPL o lądowaniu, a DOPL wysłał pojazd Follow-Me do samolotu DA42. W czasie kilku minut postoju samolotu DA42 załoga udała się za potrzebą fizjologiczną. Zanim pojazd Follow-Me dotarł na PPS 2, samolot DA42 już kołował w stronę RWY 25. Pracownik przypuszczał, że załoga samolotu DA42 zamierza wykonać start i w związku z tym opuścił on RWY i odszedł na bezpieczną odległość. Samolot DA42 zajął RWY 25 i wystartował około godz. 09:15. Załoga samolotu DA42 wykonała jedno lub dwa szkolne podejścia przyrządowe i odleciała do lotniska EPBC. Lądowanie samolotu DA42 na zamkniętym dla ruchu lotnisku i przebywanie nieznanych osób w strefie zastrzeżonej lotniska spowodowało podjęcie działań przez Służbę Ochrony Lotniska i Straż Graniczną. W rejonie PPS-2 i RWY przeprowadzono rozpoznanie minersko-pirotechniczne. Podjęte działania nie wykazały obecności przedmiotów zabronionych.

Miejsce zdarzenia: lotnisko Lublin-Świdnik (EPLB)

Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Diamond DA42

Znaki rejestracyjne: SP-TRL

Numer akt: 2019/0620

ZałącznikWielkość
2019_0620-u.pdf125.68 KB
comments powered by Disqus